QUAN EL SILENCI DESESPERA

Una oïent ens explica la seva historia. Ella la defineix com a trágica. Us convido a escolatar-la i a reflexionar sobre la infidelitat, el dol i el silenci. En tres minuts i trenta sis segons hi tenim condensats molts coneixements!