Què pasa si jo jugo a la Champions i el meu company a la lliga municipal o regional?

Mails d'amor. 30/11/2014

Escolta aquí. Mails d'amor.

A vegades les diferències amb la nostra parella són abismals. En aquesta ocasió una oïent ens planteja aquest dilema...què fer davant certes dificultats?

L'amor ho guanya tot, però de vegades ens equivoquem o l'amor no és prou sòlid o prou verdader. En ocasions aprenem del dolor que ens provoquen certes relacions. No tinguem por. Anar en contra de la realitat és en si mateix doloros.

Gràcies per al teu e-mail. Sempre aprenc molt dels vostres testimonis.

Amb estimació:

Joëlle Cervera.


No hay comentarios:

Publicar un comentario